top of page

Zasada działania zaworu czterodrogowego w instalacji ciepłej wody użytkowej (C.W.U)

Zawór czterodrogowy, poza funkcją podmieszania, pozwala na przełączanie obiegów. Idealnym przykładem będzie instalacja, w której kocioł grzewczy służy, do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, oraz instalacji grzewczej. Podczas dni chłodnych kocioł grzewczy zasila zarówno grzejniki jak i wodę użytkową w domu. Zawór jest ustawiony tak, aby przepuszczać ciepłą wodę zarówno przez grzejniki oraz bojler z wodą. W okresie, kiedy nie ma potrzeby ogrzewania pomieszczeń, cała ciepła woda jest przekierowana do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Zawór czterodrogowy – 2 obiegi i ochrona instalacji

Ponieważ nie ma możliwości, aby kocioł grzewczy pracował ciągle z pełną mocą, albowiem wiązałoby się to z przegrzewaniem pomieszczeń w okresie zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło. W okresie jesienno-wiosennym oraz w cieplejszych dniach okresu zimowego nie ma najmniejszego sensu praca układu grzewczego z pełną mocą. Przegrzewanie pomieszczeń źle wpływa na zdrowie i samopoczucie osób w nich przebywających i jest całkowicie nieekonomiczne. W tym właśnie momencie z pomocą przychodzi zawór czterodrogowy. Pozwala on na utworzenie dwóch obiegów dla podgrzewanej cieczy. Pierwszy tzw. długi, w którym podgrzewana woda przechodzi przez grzejniki, w których oddaje ciepło i powraca do pieca schłodzona. Drugi obieg, tzw. krótki, w którym krąży podgrzana w piecu. Zawór czterodrogowy powoduje, że część podgrzanej na wyjściu wody jest dodawana poprzez krótki obieg do zimnej wody powracającej w długim obiegu, dzięki temu dochodzi do częściowego podgrzania powracającej wody. Staje się ona na tyle ciepła, że nie dochodzi do skraplania na wymienniku ciepła i występowania korozji niskotemperaturowej. Zakres mieszania wody poprzez zawór czterodrogowy można ustawić w zakresie od 0 do 90 stopni Celsjusza.

Projektując instalację grzewczą można wybrać zawór czterodrogowy regulowany ręcznie, ale jego zastosowanie jest bardzo kłopotliwe. Za niewiele wyższą cenę można zamontować zawór z siłownikiem, który pozwala na sterowanie automatyczne. Jeżeli nasz kocioł grzewczy nie posiada zamontowanego fabrycznie sterownika dla siłownika zaworu czterodrogowego można oczywiście zamontować odpowiednio dobrany niezależny sterownik. Dla komfortu bezobsługowego działania warto zainwestować w zawór czterodrogowy z siłownikiem i termostatem. Pompę wymuszającą obieg centralnego ogrzewania w instalacji z zaworem czterodrogowym montuje się na zasilaniu lub na powrocie z instalacji do zaworu.

Warto sprawdzić, jakie wymagania, co do instalacji stawia producent kotła grzewczego. Możliwe jest, że montaż zaworu trójdrogowego lub czterodrogowego jest wymagany w celu zachowania gwarancji pieca. Zawór trójdrożny stosuje się w instalacji grzewczej z głowicami termostatycznymi na grzejnikach, natomiast zawór czterodrogowy stosujemy przy zwykłych regulatorach ciepła. Można je stosować zamiennie

czterodrozny_zawór.jpg
 1. Kocioł

 2. Pompa C.W.U.

 3. Zawór zwrotny  

 4. Rura przelewowa  

 5. Przelew  

 6. Naczynie przelewowe

 7. Zasilanie zbiornika c.w.u.  

 8. Zasilanie instalacji c.w.u.  

 9. Pompa c.o.  

 10. Zawór termostatyczny  

 11. Grzejnik  

 12. Powrót c.o.  

 13. Zawór różnicowy  

 14. Zasilanie c.o.  

 15. Zawór czterodrogowy

 16. Powrót instalacji c.w.u.

 17.  Powrót zbiornika c.w.u.   

 18. Zbiornik C.W.U.

 19. Rura powrotu C.W.U

bottom of page