układ otwarty.jpg
 1. Kocioł

 2. Pompa C.W.U.

 3. Zawór zwrotny  

 4. Rura przelewowa  

 5. Przelew  

 6. Naczynie przelewowe

 7. Zasilanie zbiornika c.w.u.  

 8. Zasilanie instalacji c.w.u.  

 9. Pompa c.o.  

 10. Zawór termostatyczny  

 11. Grzejnik  

 12. Powrót c.o.  

 13. Zawór różnicowy  

 14. Zasilanie c.o.  

 15. Zbiornik c.w.u.  

 16. Powrót instalacji c.w.u.

 17.  Powrót zbiornika c.w.u.