Rejestr  Centralnej Ewidencję Emisyjności Budynków poszerzono o obowiązkowy rejestr źródła spalania. Jeśli projekt przejdzie, każdy będzie musiał zgłosić do rejestru swój piec.

Zgodnie z projektem, po stworzeniu CEEB mają w niej być gromadzone dane oraz informacje na temat źródeł ciepła jakimi ogrzewane są lokale i budynki mieszkalne w Polsce.

Czy są one  podłączone do sieci ciepłowniczej, czy opalane kopciuchami.

Zewidencjonowane mają być źródła ciepła do 1 MW.

Projekt nowelizacji:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329603/katalog/12659420

Ewidencja powstanie  poprzez wymianę danych ze wszystkich innych rejestrów, z którymi będzie się integrowała.

Projekt ustawy wymienia szereg kontroli, które pozwolą zasilić bazę danych:

1. Przeglądy kominiarskie, w tym przeciwpożarowe - teraz zapisy w prawie budowlanym dotyczące 

      rocznych kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych są rzadko przestrzegane.

 

2. Projekt przewiduje też kontrole palenisk dotyczące przestrzegania uchwał antysmogowych oraz

     gospodarowania odpadami komunalnymi, za co tera odpowiada wójt, burmistrz, prezydent miasta.

   

 3. Kontrole ma prowadzić też Inspekcja Ochrony Środowiska dotyczące emisji pyłów przez

      przedsiębiorców,